Antiparazitný spray ARPALIT mech.rozprašovač

150ml skladom 4 ks 5,75 €
+

Je vhodný najmä pre menšie plemená psov, pre krátkosrsté plemená psov, pre jedincov horšie znášajúce zvuk spreje. Nástrek vykonávame opatrne, na srsť dopadá dávka vo forme väčších kvapiek aerosólu. Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme aerosólu s mechanickým rozprašovačom. Roztok je ektoparazitický prípravok s ovicidním a larvicidním účinkom.

Liečivá:
Permetrínu 25:75 (cis: trans): 6,0 mg
Fenoxycarbum 1,5 mg

Charakteristika prípravku:
Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme aerosólu s mechanickým rozprašovačom.

Arpalit Neo 6,0 / 1,5 mg / g kožný sprej, roztok je ektoparazitický prípravok s ovicidním a larvicidním účinkom.

indikácie:

Liečba a prevencia ektoparazitóz u psov. Pôsobí proti blchám (Ctenocephalides spp., Kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), Všiam (Haematopinus spp.), Všenkám (Mallophaga spp.), Roztočom (Acari spp.) A ich vývojovým štádiám.

Prípravok je možné použiť ik dezinfekciu príbytkov zvierat.

Kontraindikácie:

- Nepoužívať u chorých zvierat.
- Nepoužívať u mačiek. Zabráňte možnému styku mačiek so psami po ošetrení.
- Nepoužívať pri známej precitlivenosti na niektorú z obsiahnutých látok.
- Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku, v čase laktácie a gravidity.

Nežiaduce účinky:

Iba ojedinele môže u precitlivených jedincov dôjsť k prejavom intoxikácie (zhoršenie kvality až strata srsti, vracanie, záchvevy, tras, kŕče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

Spôsob a cesta podania:

Pred použitím pretrepať. Nádobku je nutné držať vo zvislej polohe. Prípravok sa nanáša stlačením rozprašovača proti smeru srsti zo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu tela. Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zvieraťa. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenie pokožky alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa s výnimkou tvárovej časti. Na ošetrenie tvárovej časti tela sa liek nastrieka na ruku v rukavici a opatrne sa votrie do srsti, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov. Srsť sa prečeše hrebeňom, kefou alebo sa rukou premasírujte, aby prípravok prestúpil až na kožu.

- Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať.
- Ošetrenie je možné po 1 týždni opakovať.
- Po aplikácii prípravku zabráňte olizovanie ošetrené srsti.

V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné vystriekať prípravkom do mokra i jeho príbytok a nechať zaschnúť.

Zvláštne upozornenie:

- Pri práci používajte ochranné rukavice. Pri aplikácii je nutné chrániť oči pred zásahom spreja.
- Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety.
- Po práci si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.
- Liek sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami.
- Nepoužívajte do akvárií a rybníkov - pre vodné organizmy a včely je prípravok toxický.
- Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladanie s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku.
- Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.
- Nepoužívať u mačiek.
- Prípravok je extrémne jedovatý pre mačky.
- Liek môže byť pre mačky nebezpečný aj po kontakte s ošetreným psom.
- Liek môže dráždiť pokožku, sliznice a alergizovat.

Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine Ektoparazitiká sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití účinnej látky z rovnakej skupiny.

Osobitné podmienky pre uchovanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 ° C.

17. 05. 2016
  • Pes bez blech, bez klíšťat. Levně.

Nejjednodušší co jsem vyzkoušela a nejlepší. Od antiparazitních obojků, které se psovi podařilo roztrhat/sundat po frontline, který vůbec nefungoval. Levné, rychlé, účinkující.