Antiparazitný spray - FYPRYST

100ml NA OBJEDNÁNÍ do 72 hodin 11,16 €
+
250ml NA OBJEDNÁNÍ do 72 hodin 18,85 €
+
Zavrieť

Strážiť dostupnosť produktu

variant:  

Liečba pri napadnutí blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psov a mačiek.
Liečba napadnutia všenkami (Trichodectes canis) u psov a (Felicola subrostratus) u mačiek.
Liek sa používa ako súčasť stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov a mačiek.
Insekticídny účinok proti novému napadnutiu dospelými blchami pretrváva v závislosti na okolitom prostredí až 2 mesiace u mačiek a až 3 mesiace u psov.
Prípravok má v závislosti od vplyvu okolitého prostredia trvalý akaricídny účinok proti kliešťom 4 týždne.

Liečivo:

Fipronilum 2,5 mg.

Cieľové druhy zvierat:

Mačky a psy. Šteňatá a mačiatka od 2 dní veku môžu byť bezpečne liečená.

Neaplikovať chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka) alebo zvieratám v rekonvalescencii. Nepoužívať u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Liek nie je vhodný na priame ošetrenie okolitého prostredia. Na dosiahnutie optimálnej účinnosti sa neodporúča kúpať a šampónovať zvieratá dva dni pred a po liečbe týmto liekom. Vyhnite sa kontaktu s očami zvieraťa. V prípade náhodného kontaktu s očami zvieraťa ihneď oči vypláchnite prúdom vody a vyhľadajte veterinárneho lekára. Neaplikujte priamo na miesta s poškodenou pokožkou. Ošetrené zviera ponechajte uschnúť v dobre vetranej miestnosti. Nezatvárajte zvieratá do uzatvoreného priestoru alebo prenosného boxu dokiaľ nie je srsť úplne suchá. Prípravok sa vzhľadom na nedostatok údajov o špecifické tolerancii a účinnosti na liečbu iných druhov zvierat ako psov a mačiek. Je dôležité sa uistiť, že sa zvieratá po aplikácii nebudú vzájomne olizovať. Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. V prípade nepriaznivých podmienok preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb. Držte liečené zviera ďalej od ohňa alebo iných zdrojov tepla a iných povrchov, ktoré by mohli byť poškodené alkoholom zo spreja, po dobu aspoň 30 minút po aplikácii a pokiaľ nie je srsť úplne suchá. Neaplikujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných horľavých materiálov. Len na vonkajšie použitie. Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré podávajú liek zvieratám Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu lieku s ústami a očami. V prípade náhodného zasiahnutia oka opatrne vypláchnite oko čistou vodou. Ľudia so známou precitlivenosťou na liečivo alebo alkohol, alebo s astmou, by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade postriekania si umyte ruky mydlom a vodou. S ošetrenými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa neodporúča ošetrenie zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä deťmi. Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranej miestnosti. Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte. Pri ošetrovaní zvierat noste rukavice z PVC alebo nitrilu. Pri aplikácii sa odporúča obliecť si nepremokavú zásteru k ochrane oblečenia. Pokiaľ došlo k postriekaniu oblečenia, malo by byť pred opätovným nosením vyprané. Rukavice po použití zlikvidujte a ruky si umyte mydlom a vodou. Postriekanú pokožku ihneď umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekára. Fipronil môže mať nežiaduce účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch počas 2 dní po ošetrení.

Spôsob podania:

Upravte trysku pumpy do polohy spreje. Zo vzdialenosti 10 - 20 cm postriekajte celý povrch tela zvieraťa. Striekajte v protismere rastu srsti a zaistite, aby bola všetka srsť navlhčená. Prečesávajte srsť u dlhosrstých plemien tak, aby mohol prípravok preniknúť až na kožu zvieraťa. Na ošetrenie hlavy a okolia očí a pri liečbe mladých alebo nepokojných zvierat, nastriekajte prípravok na dlaň ruky chránené rukavicou a jemne votrite do srsti. Prípravok nechajte zaschnúť pri bežných teplotných podmienkach. Nevysušujte vytieraním uterákom.

Dávkovanie:

V závislosti na diaľke srsti, tak aby bola všetka srsť navlhčená až na kožu, aplikujte 3 až 6 ml na kilogram živej hmotnosti zvieraťa (7,5 až 15 mg fipronilu na kg ž.hm.), tj. 6 až 12 stlačení aplikačnej pumpičky na kg ž u balenie s objemom 100 ml alebo 2 až 4 stiskami aplikačnej pumpičky balení s objemom 250 ml alebo 1 až 2 stisky aplikačnej pumpičky u balení s objemom 500 ml. Balenie 100 ml obsahuje približne 8 liečebných kúr pre krátkosrsté stredne veľké mačky (4 kg). Balenie 250 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté stredne veľké psy (20 kg). Balenie 500 ml obsahuje približne 4 liečebné kúry pre krátkosrsté veľké psy (40 kg). Minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne.

Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť):

Pokiaľ dôjde k olízania, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie - začervenanie kože, svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne boli po aplikácii zaznamenané hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), zvracanie alebo dýchacie problémy. Vyvarujte sa predávkovania. Frekvencia nežiaducich účinkov je charakterizovaná podľa nasledujúcich pravidiel: - veľmi časté (vedľajšie účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 zvierat v priebehu jedného ošetrenia) - časté (viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 zvierat) - nezvyčajné (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1000 zvierat) - zriedkavé (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10000 zvierat) - veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení). Použitie počas gravidity, laktácie, znášky Laboratórne štúdie na potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne teratogénne účinky fipronilu. Po liečbe fen a mačiek v laktácii je prípravok následne mláďatami veľmi dobre tolerovaný. Nie sú dostupné údaje o liečbe gravidných alebo dojčiacich sučiek a mačiek. Interakcie s ďalšími liekmi a iné interakcie Nie sú známe.