04.03.24 Zdravie a choroby

Canisterapia: Liečba psychiky a úzkosťou psom

Tento článok je preložený pomocou Google Translate. Na jeho ručnom preklade pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Canisterapia, známa tiež ako terapia s pomocou psov, je forma zooterapie, ktorá využíva interakciu medzi človekom a psom na dosiahnutie terapeutických cieľov. Tento prístup sa ukázal ako účinný v zlepšovaní emocionálneho a psychického stavu ľudí s rôznymi psychickými ťažkosťami, vrátane depresií, úzkostných porúch, PTSD a ďalších. Canisterapia ponúka jedinečnú formu podpory, ktorá môže významne prispieť k liečbe a zlepšeniu kvality života.

Princípy canisterapie

Základom canisterapie je vzájomná interakcia a väzba medzi človekom a psom. Psy ako terapeutický nástroj ponúkajú bezpodmienečnú lásku, prijatie a pohodu, čo môže mať hlboký vplyv na emocionálny stav človeka. Psy sú schopné rozpoznať emócie človeka a reagovať na ne vhodným spôsobom, čo podporuje pocit bezpečia a porozumenia.

Výhody canisterapie

1. Zníženie úrovne stresu a úzkosti:
Interakcia so psami môže znížiť hladinu kortizolu – stresového hormónu a zároveň zvyšovať produkciu oxytocínu – hormónu spojeného s pocitom šťastia a relaxácie.
2. Zlepšenie nálady:
Pravidelné sedenie s terapeutickými psami môže zlepšiť celkovú náladu a znížiť symptómy depresií.
3. Rozvoj sociálnych zručností:
Canisterapia podporuje interakciu s ostatnými ľuďmi, čo môže pomôcť ľuďom s úzkosťou alebo sociálnymi fóbiami vo vývoji sociálnych zručností.
4. Fyzické zdravie:
Okrem psychických výhod môže canisterapia podporovať aj fyzické zdravie vďaka zvýšenému pohybu počas prechádzok alebo hry so psami.

Výskumy a prípadové štúdie potvrdzujú pozitívny vplyv canisterapie na liečbu psychiky a úzkostí. Jedna štúdia ukázala, že pacienti, ktorí sa zúčastnili pravidelných sedení canisterapie, mali významne nižšie úrovne úzkosti a zlepšenie v sociálnom fungovaní v porovnaní s kontrolnou
skupinou.

Ako začať s canisterapiou
Canisterapiu môže vykonávať certifikovaný canisterapeut s vyškolenými terapeutickými psami. Pre začiatok sa odporúča kontaktovať miestne organizácie špecializujúce sa na canisterapiu alebo hľadať odporúčania od zdravotníckych profesionálov.

Canisterapia je v posledných rokoch veľmi obľúbená a ponúka cennú podporu v liečbe psychických porúch a úzkostí. Vzájomná interakcia s terapeutickými psami môže priniesť úľavu, zlepšiť náladu a podporiť sociálne interakcie. Ako doplnková terapia môže canisterapia významne prispieť k celkovému zlepšeniu kvality života a duševného zdravia.