27.01.24 Život so psom

Čo ovplyvňuje agresívne správanie u psov? Výskum priniesol zaujímavé výsledky

Tento článok je preložený pomocou Google Translate. Na jeho ručnom preklade pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Štúdia z roku 2021 vykonaná na Helsinskej univerzite, ktorá zahŕňala približne 9 000 psov, preukázala, že agresívne správanie voči ľuďom súvisí s bojazlivosťou, vekom, plemennou príslušnosťou, ale aj predchádzajúcimi skúsenosťami majiteľa psa. Slúži na lepšie pochopenie agresívneho správania a jeho prevenciu.

Agresívne správanie psov môže zahŕňať vrčanie, štekanie a samozrejme hryzenie. Tieto gestá sú súčasťou bežnej psej komunikácie a vyskytujú sa aj v neagresívnych situáciách, napríklad pri hre. Agresívne správanie však môže byť nadmerné, a pes tak môže ohroziť zdravie človeka aj ostatných zvierat. „Pochopenie faktorov, ktoré stoja za agresívnym správaním, je dôležité. Za akých okolností k agresívnemu správaniu dochádza a aký je motív psa? U rodinných psov je agresívne správanie často nežiaduce, zatiaľ čo u niektorých služobných psov sa očakáva. Zároveň môže byť agresivita spôsobená problémami s celkovou pohodou (welfare), napríklad kvôli chronickej bolesti,“ hovorí doktorandka Salla Mikkola z Helsinskej univerzity.

Klasifikácia
Výskumná skupina pôsobiaca na Helsinskej univerzite skúmala súvislosti medzi agresívnym správaním a niekoľkými potenciálnymi rizikovými faktormi pomocou súboru dát, ktorý zahŕňal viac ako 9 000 psov. Štúdia skúmala agresivitu psov voči majiteľom aj neznámym ľuďom. Psy boli klasifikované ako agresívne, ak v situáciách popísaných v prieskume často vrčali a/alebo sa aspoň občas pokúsili na človeka vyšteknúť alebo ho uhryznúť.

bojazlivosť
„Bázlivosť psov mala silnú súvislosť s agresívnym správaním, pričom u bojazlivých psov bola mnohonásobne vyššia pravdepodobnosť, že sa budú správať agresívne. Navyše staršie psy sa správali agresívnejšie ako mladšie. Jednou z možných príčin môže byť bolesť spôsobená chorobou. Tiež zhoršenie zmyslov môže prispievať k tomu, že je ťažšie si všimnúť blížiacich sa ľudí a reakcie psov na neočakávané situácie môžu byť agresívne,“ dodáva Salla Mikkola.

Malí vs. veľké psy
Malé psy sa chovajú agresívnejšie ako psy strednej a veľkej veľkosti, ale ich agresívne správanie nie je považované za tak ohrozujúce ako u veľkých psov. V dôsledku toho sa ich správanie toľko nerieši. Štúdia navyše zistila, že samce psov sú agresívnejšie ako samice. Kastrácia však nemala na agresívne správanie žiadny vplyv.

Začiatočníci vs. skúsení majitelia
Prvé psy ich majiteľov sa častejšie správali agresívne v porovnaní so psami, ktorých majitelia mali už predchádzajúce skúsenosti so psami. Štúdia tiež ukázala, že psy, ktorí trávia čas v spoločnosti iných psov, sa chovajú menej agresívne ako jedinci, ktorí žijú bez iných psov v domácnosti.

Rozdiely medzi plemenami
Rozdiely v agresivite rôznych plemien psov môžu ukazovať na genetickú príčinu. „V našom súbore dát bola najagresívnejšími plemenami dlhosrstá kólia, pudel (toy, miniatúrne a stredné) a bradáč. Predchádzajúce štúdie preukázali bojazlivosť u dlhosrstých kólií, zatiaľ čo u ostatných dvoch plemien sa prejavovalo agresívne správanie voči neznámym ľuďom. Na opačnom póle sa podľa očakávania nachádzali obľúbené plemená - labradorský retriever a zlatý retriever. Ľudia, ktorí uvažujú o obstaraní psa, by sa mali zoznámiť s pôvodom a potrebami daného plemena. Pokiaľ ide o chovateľov, mali by venovať pozornosť aj povahe sučky – matky, pretože bojazlivosť i agresívne správanie sa dedí,“ hovorí profesor Hannes Lohi z Helsinskej univerzity.

Foto: pexesl.com

Zdroj: Salla Mikkola, Milla Salonen, Jenni Puurunen, Emma Hakanen, Sini Sulkama, César Araujo, Hannes Lohi. Aggressive behaviour je affected by demographic, environmental a behavioural factors in purebred dogs. Scientific Reports  . doi.org/10.1038/s41598-021-88793-5