Beaphar NO LOVE spray pre hárajúce feny

50ml skladom 3 ks 7,19 €
+
História ceny

Katalog: 5100058

Sprej No Love neutralizuje špecifický zápach feny, ale nezabraňuje prirodzenému priebehu hárania.

  • Obsahuje neškodné zložky
  • Môže aplikovať podľa potreby niekoľkokrát denne počas hárania

Návod na použitie: Dávkovanie závisí od veľkosti suky. Sprej používajte denne od prvého dňa hárania, nastriekajte ho na vnútornú stranu stehien feny pred každou prechádzkou. Striekajte iba na srsť

Pozor, nejedná sa o antikoncepcii. Ak neplánujete šteňatá, nikdy nenechávajte suku osamote spolu so psom, aj keď je fena nastriekaná sprejom No Love!

Zloženie: 1-metoxypropán-2-ol, (CAS 107-98-2), parfum

Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Varovanie: mimoriadne horľavý aerosól. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.